Aanmelden

Nieuwe link https://app.letsvlaanderen.be hier kan je

  • vlasbloemen waarderen, 
  • Vraag/Aanbod bekendmaken, 
  • andere leden zoeken

Op de oude site aanmelden : hier vind je informatie en voorbije transacties.
Leden en Vraag/Aanbod blijven hier bereikbaar tot 20/1/2024.

Hoezo LETS ?

Lokaal uitwisselingssysteem

Lets is de afkorting van "Local Exchange and Trading System". Dat wil in het Nederlands zoveel zeggen als "lokaal uitwisselingssysteem", iets doen voor iemand zonder daar geld voor te vragen of te krijgen. Een Letskring bestaat dus uit een groep mensen die samen afspraken maken zodat ze vlot kunnen ruilen.

Bijvoorbeeld: An laat haar fiets herstellen door Bart, Bart laat z'n was doen bij Carla, Carla smult met haar gasten van de taart die Dirk heeft gebakken, An doet boodschappen voor Dirk. En zo is de cirkel weer rond.

Dingen en diensten

In een Lets-groep wisselen mensen zowel dingen als diensten uit. Dingen die ze hebben en graag lenen (bv. een behangtafel) of geven (bv. fruit uit eigen tuin). Diensten die ze kunnen leveren en graag voor een ander doen. Bijvoorbeeld soep maken, in de tuin werken of advies geven bij computerproblemen, renovatie,...

Waarderen in "vlasbloemen"

In ruil krijg je echte waardering. Je wordt dus gewaardeerd voor wat je graag doet. Dat maakt het alleen nog leuker. Waarderen doen we in onze lokale ruileenheid, de "vlasbloem". We kozen voor 'vlasbloemen' omdat de Leiestreek vroeger dé streek was waar de vlasindustrie een grote bloei kende. En omdat het een mooie bloem is natuurlijk...

Ruilen uit noodzaak

Lets is in 1983 ontstaan in Canada waar kleine dorpsgemeenschappen hun inkomsten verloren toen de plaatselijke industrie plotseling vertrok. De mensen zaten zonder werk en gingen uit noodzaak ruilen.

Lets in België

Nadien is Lets snel verspreid geraakt over de hele wereld. In Vlaanderen startte de eerste Lets-kring in 1994 te Leuven. Op Lets Vlaanderen vind je heel wat meer informatie over alle Vlaamse Letsgroepen (en meer...) Er zijn er intussen reeds in Aalst, Oudenaarde, Antwerpen, De provincie Antwerpen, Antwerpen Binnenstad, Begijnendijk, Brugge, Durme, Geel, Gent, Leuven, Limburg, Merchtem, Mol, Noord-Brabant, Oostende, Tienen, Turnhout en de Westhoek. Eén daarvan is dus Lets Leie!

Ook franstalig Belgie letst volop. Bekijk de reportage op selcoupdepouce.be - deze werd helemaal 'gefinancierd' met de lokale LETS-eenheid van Villers-la-Ville, nl. de Bon'Heures.

Lets-Leie

Lets-Leie werd in 2009 opgericht. De infovergadering ging door op maandag 27 april op de Grote Markt van Kortrijk. Een groepje van een vijftiental enthousiastelingen besloten er werk van te maken. De startvergadering vond plaats op dinsdag 19 mei. Officieel zijn we echter op 1 mei 2009 van start gegaan... Een kerngroep werd opgericht die zowat om de 4 maand bij elkaar komt...

LetsLeie wil heel uitdrukkelijk Lets Gent bedanken. Passend in de letsfilosofie mochten we hun bestaande website en structuur erachter gewoon overnemen. Die hebben we vervolgens 'vergeletsleied' ! Dank je wel!